جدول مدرسه  تلویزیونی ایران برای روز پنجشنبه  ۱ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس علوم تجربی پایه 9 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس کاروفناوری  پایه 9

ساعت 8.45 تا  9.05 درس تفکر و سبک زندگی پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 درس نگارش پایه7

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و‌نگارش  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس بازی و ریاضی   پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی   پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس پیام ها و هدیه های آسمانی   پایه ششم

 متوسطه دوم : 

ساعت 14.30 تا 15  درس  شیمی 1 پایه 10 تمام رشته ها          

 ساعت 15 تا 15.30 درس آمادگی دفاعی  پایه 10 تمام رشته ها    

ساعت 15.30 تا 16 درس زبان انگلیسی 1  پایه 10 تمام رشته ها             

 ساعت 16 تا 16.30درس ریاضی 1 پایه 10 رشته ریاضی و تجربی     

ساعت 16.30 تا١٧ درس زبان انگلیسی 3  پایه 12 تمام رشته ها      

 ساعت 17 تا 17.30 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک   

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7  تا 7.25 استاندارد لباس شب و عروس -پایه 12-رشته خیاطی لباس شب و عروس  -شاخه کاردانش 

  ساعت 7.25 تا 7.45  نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای -پودمان 4- پایه 10-مبحث مونتاژ رایانه ای -رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه‌ای 

ساعت 7.45 تا 8.10  استاندارد نقشه کشی معماری-پایه 10 و 11-  ترسیم طرح های قوسی شکل- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش  

ساعت 8.10 تا 8.40 دانش فنی تخصصی - پودمان 5- پایه 12- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای 

 

ساعت 8.40 تا 9.05  پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پودمان 5- پایه 11- رشته شبکه و نرم افزار رایانه -  -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 9.05  تا 9.30 تفکرو سواد رسانه‌ای -پایه 11 مشترک تمام زمینه‌ها  

 

ساعت 9.30 تا 10 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12  تمام رشته‌ها     

 ساعت 10 تا 10.30 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته علوم انسانی 

ساعت 10.30 تا 11درس اقتصاد پایه 10- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند