جدول مدرسه  تلویزیونی ایران برای روز چهار شنبه  ۲۴ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.

شبکه‌ آموزش 

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی  پایه 9 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ادبیات فارسی  پایه 8  

ساعت 8.45 تا  9.05 درس علوم تجربی پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25درس ادبیات فارسی  پایه 7 

برنامه دوره ابتدایی 

ساعت 10.30 تا 11درس بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت 14.30 تا 15 درس ریاضی 3  پایه 12 رشته علوم تجربی       

 ساعت 15 تا 15.30 درس ریاضی 1   پایه 10 رشته ریاضی و تجربی  

ساعت 15.30 تا 16 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک        

 ساعت 16 تا 16.30 درس ریاضی 2  پایه 11 رشته  علوم تجربی   

ساعت 16.30 تا 17 درس دین و زندگی 2 پایه 11 رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت 17 تا 17.30 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.25 درس ریاضی 1 -پایه 10-نسبت های مثلثاتی -شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش 

  

ساعت 7.25 تا 7.55 استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه 12 رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش 

 

ساعت 7.55 تا 8.10 درس الزامات محیط کار -پایه 10 -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  

ساعت 8.10 تا 8.40 درس دانش فنی تخصصی پودمان 5-پایه 12-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای 

 

ساعت 8.40 تا 9.05 درس عناصر و جزییات -پایه 12-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای 

 ساعت 9.05  تا 9.30 درس برنامه نویس تراش CNC -پایه 12  - رشته ماشین ابزار  -شاخه فنی و حرفه ای  

 

ساعت 9.30 تا 10 درس دین و زندگی 2 -پایه 11 رشته ادبیات  و علوم انسانی  

 ساعت 10 تا 10.30 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

ساعت 10.30 تا 11 درس اقتصاد  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و   علوم و معارف اسلامی.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند