جدول مدرسه  تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه  

ساعت 8.05 تا 8.25 درس فرهنگ و هنر  پایه 9 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس مطالعات  اجتماعی پایه 8  

ساعت 8.45 تا  9.05 درس نگارش پایه 9

ساعت 9.05 تا 9.25 درس علوم تجربی  پایه 7 

برنامه دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و نگارش  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس  فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس مطالعات و مهارتهای پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت 14.30 تا 15  درس فیزیک 3 پایه 12 رشته‌های ریاضی و تجربی    

 ساعت 15 تا 15.30 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک  

ساعت 15.30 تا 16 درس فارسی 3   پایه 12  تمام رشته ها       

ساعت 16 تا 16.30 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10  رشته‌های ریاضی و تجربی   

ساعت 16.30 تا 17 درس شیمی 3   پایه 12 رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

 ساعت 17 تا 17.30 درس فارسی 1 پایه 10  تمام رشته‌ها 

 شبکه ۴ :
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی -پایه ۱۰ ،رشته های کامپیوتر ، شاخه کاردانش 
  
ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۰ استاندارد حسابداری صنعتی ،سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه ۱۲-رشته حسابداری مالی-شاخه کاردانش  

ساعت ۷.۵۰ تا ۸.۱۰  درس دانش فنی تخصصی -زبان تخصصی پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۳۵ درس دانش فنی تخصصی  پودمان ۵ - پایه ۱۲ - رشته ساختمان   - شاخه فنی حرفه ای 

 ساعت ۸.۳۵ تا ۹ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای 

 ساعت ۹  تا ۹.۳۰  درس دانش فنی پایه،پودمان ۵-پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار  -شاخه فنی و حرفه ای 

 ساعت ۹.۳۰ تا  ۱۰  درس عربی،زبان قرآن ۳  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی 

 ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی     

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس  جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند