مدرسه تلویزیونی روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت در ساعت های پخش زیر برنامه آموزشی اجرا می کند.

 

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کارو فناوری پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ سیما:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عموی -پایه١٠ - جنسیت سازی شیشه - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور -پایه١٢-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش.

ساعت٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان - شاخه‌های فنی و حرفه‌ای.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی٣-پایه١٢- پودمان ۵ -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ - پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه-پایه١٠- پودمان ۵ -درس فناوری‌های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند