جدول مدرسه  تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی  پایه 9

ساعت 8.28 تا 8.45 درس ادبیات فارسی  پایه 8  

ساعت 8.45 تا  9.05 درس علوم تجربی  پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 درس  ریاضی  پایه 8

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی   پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس علوم تجربی و تفکر  ‌ پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم : 

ساعت 14.30 تا 15  درس ریاضی 3  پایه 12 رشته علوم تجربی  

 ساعت 15 تا 15.30 درس ریاضی 1 پایه 10 رشته  ریاضی و تجربی 

ساعت 15.30 تا 16 درس فیزیک 2   پایه 11  رشته ریاضی فیزیک     

 ساعت 16 تا 16.30 درس هندسه 1  پایه 10 رشته ریاضی فیزیک 

ساعت 16.30 تا 17 درس ریاضی 2   پایه 11  رشته علوم تجربی

 ساعت 17 تا 17.30 درس هندسه 3   پایه 12  رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.25 درس رنگ کاری روی چوب   - پایه 11 و12- رشته صنایع چوب و مبلمان    - شاخه فنی و حرفه ای  

  ساعت 7.28 تا 7.55 درس پیاده سازی  سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب   - پایه 11  -رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت 7.55 تا 8.20  استاندارد گرافیک رایانه ای ،ایجاد جلوه ویژه تصاویر  -پایه 10 و 11 شاخه کاردانش  

ساعت 8.20 تا 8.40 درس ریاضی 3 پودمان5 -  شاخه های فنی و حرفه‌ای و کاردانش 

ساعت 8.40 تا  9.05  درس مبانی طراحی معماری -پایه12  -  رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت 9.05  تا 9.30  استاندارد شهروند الکترونیک  - پایه 10- رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش

ساعت 9.30 تا  10 درس جغرافیا 2   پایه 11  رشته ادبیات و علوم انسانی 

 ساعت 10 تا 10.30 درس  فلسفه 2  پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت 10.30 تا 11 درس  اقتصاد  پایه 10  رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند