محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استان ها، تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ را ابلاغ کرد.

بر این اساس مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ به ترتیب مورخ ۱۵ تیر ۹۹ و ۱۵ مهر ۹۹ تعیین می گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور ,

۲۲۳۲۲۹

این مطلب برایم مفید است
64 نفر این پست را پسندیده اند