برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی زبان قرآن پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی  نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته تجربی 

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی 

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی 

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی گرافیک رایانه ای  - آموزش نرم افزار فتوشاپ - مبحث خودکار سازی عملیات - پایه ۱۰ - رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه - شاخه کاردانش

  

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس دانش فنی تخصصی - پایه١٢ - مبحث پدیده احتراق و سوخت های جایگزین  -رشته مکانیک  خودرو - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس نقشه‌کشی فنی رایانه ای  - پایه١٠ - ترسیم با رایانه -زمینه صنعت - شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣٠ درس آشنایی با بناهای تاریخی - پودمان ۵ - پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:٣٠ تا٨:۵٠  درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان - پودمان۵ - پایه ۱۰ - رشته صنایع چوب - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

از ساعت ۵٠: ٨  تا ٩:١٠ درس منطق پایه١٠ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠: ٩ تا ٩:٣۵ درس عربی زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

از ٩:٣۵ تا ١٠ درس فلسفه ١ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند