به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و سکه امروز شاهد نوسان قیمت‌ها هستند اما در بازار طلا قیمت‌ها سیر نزولی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ششم اردیبهشت 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۲۳ (یک هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱,۷۲۹ (یک هزار و هفتصد و بیست و نه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۹ ۶ ۰.۳۳ امروز
۱,۷۲۳ -۰.۰۹ روز قبل
۱,۷۲۵ ۱۰ ۰.۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۶۴۱,۳۰۰ (ششصد و چهل و یک هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴۱,۳۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۶۹ امروز
۶۴۵,۷۰۰ -۸,۸۰۰ -۱.۳۷ ۲ روز پیش
۶۵۴,۵۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۶۸ درصدی، از ۸۶۱,۰۰۰ (هشتصد و شصت و یک هزار) تومان به ۸۵۵,۱۰۰ (هشتصد و پنجاه و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۵۵,۱۰۰ -۵,۹۰۰ -۰.۶۹ امروز
۸۶۱,۰۰۰ -۱۱,۷۰۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش
۸۷۲,۷۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۷۷۶,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۷۶,۰۰۰ -۱۹,۰۰۰ -۰.۶۹ امروز
۲,۷۹۵,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۱.۴۴ ۲ روز پیش
۲,۸۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۵,۵۰۳ (پانزده هزار و پانصد و سه) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۱ درصدی به ۱۵,۵۰۵ (پانزده هزار و پانصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۰۵ ۲ ۰.۰۱ امروز
۱۵,۵۰۳ ۳ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
۱۵,۵۰۰ ۱۵۰ ۰.۹۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 16,090 (شانزده هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 1.36 درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۶,۹۰۰ (شانزده هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۹۰۰ ۰ ۰ امروز
۱۶,۹۰۰ -۱۱ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۱۶,۹۱۱ ۱۶۱ ۰.۹۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۱۹ درصدی، از ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان به ۱۹,۸۶۳ (نوزده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۸۶۳ -۲۳۷ -۱.۲ امروز
۲۰,۱۰۰ -۵۳ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۲۰,۱۵۳ ۱۰۳ ۰.۵۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۳۴ (سی و چهار ) تومان، درهم امارات ۴,۴۰۲ (چهار هزار و چهارصد و دو ) تومان، لاری گرجستان ۴,۹۸۷ (چهار هزار و نهصد و هشتاد و هفت ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۰۹ (دو هزار و سیصد و نه ) تومان، دلار کانادا ۱۱,۴۱۱ (یازده هزار و چهارصد و یازده ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۲۸۱ (ده هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان، فرانک سوئیس ۱۶,۷۲۳ (شانزده هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان، روبل روسیه ۲۱۷ (دویست و هفده ) تومان، بات تایلند ۵۰۱ (پانصد و یک ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۷۰۹ (سه هزار و هفتصد و نه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با کاهش ۱.۶ درصدی به ۶,۲۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۶ امروز
۶,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش
۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۲.۵۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 6,485,000 (شش میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 1.31 درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۶,۴۶۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۶۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰ -۰.۵۵ امروز
۶,۴۹۵,۰۰۰ -۱,۰۱۸,۰۰۰ -۱۵.۶۸ ۲ روز پیش
۷,۵۱۳,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱۶.۱۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۲۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۱,۸۹۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان به ۱,۸۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

این مطلب برایم مفید است
122 نفر این پست را پسندیده اند