باتوجه به شیوع ویروس کرونا برای حمایت از مشاغل و مودیان مالیاتی مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی یا برگه تشخیص مالیاتی افزایش یابد.

براین اساس طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بسیاری از مودیان مالیاتی که اوراق مالیاتی به آنها ابلاغ شده و به دلیل عدم اعتراض در موعد مقرر، قطعی شده است: براساس مصوبه سران قوا با توجه به شرایط موجود در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند