جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش (شبکه ۷ سیما)

 

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه۸.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٩

 

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۶ درس جغرافیای ایران پایه۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ تمام رشته‌ها.

ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه چهار سیما

*رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

 

ساعت۸تا۸:٣٠درس اصول عقاید٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت٩:٣٠تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ مدیریت تولید - پایه ۱١-مدیریت کیفیت -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

 

۵۵: ١٠ تا١١:٢٠ عربی٢ -پایه١١ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

 

٢٠: ١١تا ١١:۴٠ ریاضی١ پایه١٠ - حل تمرین پودمان ۴ - درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

 

۴٠: ١١ تا ١٢ طراحی و زبان بصری پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ - شاخه فنی حرفه ای.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند