رضایی نوشت: حقوق کارگران را افزایش دهید. دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر کرونا و وضعیت دشوار معیشتی، نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه لزوم پایدارسازی منافع اقتصادی واحدهای اقتصادی فشار زندگی را از دوش کارگران بردارند. بند دوازدهم سیاست های کلی تولید ملی با مفاد: «توانمندسازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و...» بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار کارگری، نسبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد! 

از منظر دیگر بین توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط آنان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کالاها به تبع افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد. بنابراین در یک تصمیم دیگری در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند