محسن رضایی در اینستاگرام نوشت:

حقوق کارگران را افزایش دهید. دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر کرونا و وضعیت دشوار معیشتی، نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه لزوم پایدارسازی منافع اقتصادی واحدهای اقتصادی فشار زندگی را از دوش کارگران بردارند.

بند دوازدهم سیاست های کلی تولید ملی با مفاد: «توانمندسازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و...» بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار کارگری، نسبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد!

از منظر دیگر بین توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط آنان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کالاها به تبع افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد.

بنابراین در یک تصمیم دیگری در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.

 

این مطلب برایم مفید است
73 نفر این پست را پسندیده اند