برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های ۴ و آموزش (۷) دوشنبه ۲۵ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

 

از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه)

 

متوسطه دوره اول:

 

از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩

 

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی پایه ۸

 

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ٧

 

از ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس زبان انگلیسی پایه ٩

 

برنامه دوره ابتدایی:

 

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

 

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجریی و تفکر پایه دوم

 

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

 

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

 

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

 

از ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١

 

از ساعت ١۵ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢

 

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ تجربی

 

از ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ١٠

 

از ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی

 

از ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه ١٢

 

از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ۱۲

 

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴:

 

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

 

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات علوم و انسانی

 

از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس اصول عقاید ٣ پایه ١٢ رشته علوم ومعارف اسلامی

 

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس جامعه شناسی ١ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

 

از ساعت٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس روانشناسی پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

 

از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

از ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۵ استاندارد حسابداری مقدماتی - پایه ۱۰ - رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش

 

از ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ درس مبانی هنرهای تجسمی - پایه ۱۰ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

از ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰ درس کارگاه رله‌های قابل اندازه گیری - پایه ۱۲ - رشته الکتروتکنیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

 
۲۵۸۲۵۸

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند