مجلس اول از خاص ترین و متفاوت ترین پارلمان های کشور بود، مجلسی که بزرگانی چون آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی، شهید باهنر، مهندس بازرگان، یدالله سحابی،  حسن آیت، شهید رجایی، علی اکبر ناطق نوری، فخرالدین حجازی، هادی غفاری، محمدعلی هادی، محمد موسوی خوئینی‌ها، علی‌اکبر معین‌فر،  حبیب‌الله عسگراولادی، و ...حضور داشتند. خواندن مشروح مذاکرات این مجلس به سبب حضور همین چهره های شاخص خواندنی و جالب است.

در بخشی از مشروح مذاکرات مجلس اول شورای اسلامی به روزهای بررسی و تصویب اعتبارنامه های نمایندگان در دوره اول مجلس شورای اسلامی برمی خوریم. آنچنان که مثلا در یک جلسه اعتبار نامه های نمایندگانی چون آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی، ولایتی، سحابی، باهنر و ...در کنار هم به تصویب می رسد.

 

مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵

رئیس جلسه: یدالله سحابی تاریخ: ۱۳۵۹/۰۳/۱۸ زمان: ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۰ "

صباغیان( مخبر شعبه پنج ) بسم الله الرحمن الرحیم . شعبه پنج که مامور رسیدگی به پرونده کاندیداهای تهران شامل سی نماینده است طبیعتا کارش ازشعب دیگر بدلیل تعداد نمایندگان بیشتر بیشتر بوده تاکنون در حدود پانزده پرونده از تهران رسیدگی شده که الان قرائت میشود وبقیه بدلیل حجم کار ی هنوز نوبت رسیدگی آنها یرسیده.

پرونده انتخاباتی آقای یدالله سحابی از شهرستان تهران در ساعت نه ونیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا تایید گردید.

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

منشی - اعتبارنامه آقای دکتر یدالله سحابی تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای علی اکبر ولایتی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

مخبر شعبه - هاشم صباغیان

 زنگ رئیس - نمایندگان سکوت کردند 

 

رئیس - اعتبار نامه آقای علی اکبر ولایتی از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود.

پرونده انتخاباتی آقای محمد جواد باهنر از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

مخبر شعبه - هاشم صباغیان

 زنگ رئیس - نمایندگان سکوت کردند 

رئیس - اعتبار نامه آقای دکتر جواد باهنر تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود.

پرونده انتخاباتی آقای سید علی خامنه ای از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

مخبر شعبه - هاشم صباغیان

زنگ رئیس - نمایندگان سکوت کردند 

رئیس - اعتبار نامه آقای خامنه ای از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود.

پرونده انتخاباتی آقای مهدی شاه آبادی از شهرستان تهران در ساعت ۹/۳۰ روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

مخبر شعبه - هاشم صباغیان

زنگ رئیس - نمایندگان سکوت کردند 

رئیس - اعتبار نامه آقای شاه آبادی از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود.

پرونده انتخاباتی آقای مصطفی چمران از شهرستان تهران در/ ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید .

مخبر شعبه - هاشم صباغیان

زنگ رئیس -سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه آقای مصطفی چمران از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای محسن مجتهد ( معروف به مجتهد شبستری ) از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

 زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه آقای محسن مجتهد شبستری از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی خانم گوهر الشریعه دستغیب از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

 زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه خانم گوهر الشریعه دستغیب از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای سید حسن آیت از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

زنگ رئیس

رئیس - اعتبارنامه آقای دکتر سید حسن آیت برای تحقیق به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد . گزارش بعدی قرائت شود .

 

پرونده انتخاباتی آقای سید محمد خوئینی ها از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

زنگ رئیس - سکوت نمایندگان  

رئیس - اعتبارنامه آقای خوئینی ها از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای هادی غفاری از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه آقای هادی غفاری از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای محمد جواد حجتی کرمانی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

 زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه آقای محمد جواد حجتی کرمانی از شهرستان تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

پرونده انتخاباتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

مخبر شعبه – هاشم صباغیان

زنگ رئیس - سکوت نمایندگان

رئیس - اعتبارنامه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند