برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهای شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی در بهمن ماه ۹۸ هر پاکت ۷۳ هزار و ۵۹۰ ریال بود و در مقایسه با دی ماه همان سال که ۷۳ هزار و ۵۱۸ ریال بود، رشد ۰.۱ درصدی داشت، اما نسبت به بهمن ۹۷ که ۴۸ هزار و ۵۴۳ ریال بود، افزایش ۵۱.۶ درصدی را نشان می دهد.

همچنین شیر خام ۲.۳ درصد چربی در بهمن ماه سال گذشته هر لیتر ۲۶ هزار و ۵۰۱ ریال بود و در مقایسه با دی ماه ۹۸ که ۲۶ هزار و ۵۵۲ ریال بود، ۰.۱۹ درصد افت کرد.

علاوه بر این شیر کم چرب یک لیتری نیز در بهمن ماه به قیمت ۵۱ هزار و ۸۷۵ ریال بود که نسبت به قیمت دی‌ماه با ۵۱ هزار و ۵۷۹ ریال افزایش ۰.۵۷ درصدی داشت.

قیمت شیر خشک اطفال ۱.۲ و ۳ در قوطی ۴۰۰ گرمی بهمن ماه ۲۸۰ هزار و ۴۸۲ ریال بودو نسبت به قیمت دی ماه با رقم ۲۷۸ هزار و ۵۴۲ ریال، رشد ۰.۷۰ درصدی را ثبت کرد.

ماست دبه ای کم چرب پگاه در آمار مورد بررسی در بهمن به قیمت ۱۳۴ هزار و ۱۹۹ ریال عرضه شد و نسبت به قیمت دی ماه که ۱۳۴ هزار و ۸۶۹ ریال بود، ۰.۵۰ درصد رشد داشت.

ماست پاستوریزه ۹۰۰ گرمی پرچرب پگاه هم در بهمن ماه ۵۸ هزار و چهار ریال قیمت خورد که در مقایسه با قیمت ۵۷ هزار و ۹۶۷ ریال در دی ماه ۹۸ تفاوت معناداری نداشت.

کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی نیز در بهمن ماه به ارزش ۴۵ هزار و ۵۰ ریال بود و در مقایسه با دی ماه ۹۸ که ۴۵ هزار و ۶۱ ریال بود، تغییری محسوسی نداشت و نسبت به بهمن ۹۷ که ۴۵ هزار و ۱۱۱ ریال بود، افت ۰.۱ درصدی دارد.

پنیر تتراپک روزانه ۴۵۰ گرمی نیز بهمن ماه سال گذشته ۱۳۲ هزار و ۲۸۸ ریال قیمت خورد که در مقایسه با نرخ ۱۳۲ هزار و ۳۸۰ ریالی دی ماه ۹۸ تفاوت معناداری را نداشت.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند