تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان در تعطیلات نورزی همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های ریاضی و تجربی متوسطه دوم است و شبکه چهار، به آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی می‌پردازد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی وریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی وریاضی پایه ششم

متوسطه دوره دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰

ساعت١۵ درس فیزیک پایه۱۱

ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰

ساعت۱۶ فیزیک پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی

ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه١٢

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

ساعت۸تا۸:۳۰درس دین وزندگی۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس علوم وفنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی زبان قران پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

رشته‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس استانداردنرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت‌رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند