سعید نمکی در حکمی دکتر شاهین محمد صادقی را به عنوان مشاور خود در امور خیرین منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شاهین محمد صادقی

با توجه به سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مشاور اینجانب در امور خیرین منصوب می‌شوید. امید است با لطف الهی و بهره گیری از مشارکت و استفاده از همه ظرفیت‌های خیرین، سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های مردمی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

محورهای زیر به عنوان اهم انتظارات از همکاری با جنابعالی مورد انتظار است:

1. ساماندهی مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت‌های خیرین و موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، به ویژه مجمع خیرین سلامت و همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی مبارزه با کرونا در همه عرصه‌های بهداشتی، درمانی بخصوص مراکز بیمارستانی.

2.   برنامه‌ریزی به منظور جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور و بالابردن سطح فعالیت‌های بین المللی سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه.

3. استفاده از ظرفیت سمن‌های فعال در حوزه بین الملل و همچنین خیرین حقیقی به صورت انفرادی در داخل و خارج از کشور و استفاده از تجارب آنان در ایجاد هماهنگی و همکاری بین بخشی به منظور هدایت صحیح کمک‌های مردمی.

بدیهی است هممه معاونین و مدیران این وزارت در برآورد اهداف خیرخواهانه مساعدت لازم خواهند نمود.

ضروریست همه کمک‌های نقدی و غیرنقدی با نظارت هیئت سه نفره متشکل از جنابعالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در راستای اهداف مقدس خیرین عزیز هزینه و گزارش آن به اینجانب ارائه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند