جدول زمانبندی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

متوسطه د وره اول

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۲۰ درس علوم تجربی  پایه هفتم

از ساعت ۸.۲۰ تا ۸.۴۵ ریاضی  پایه نهم

از ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ علوم پایه هشتم

از ساعت ۹.۱۰ تا ۹.۳۰  ریاضی پایه نهم

دوره ابتدایی 

​​​​از ساعت کتاب۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول دبستان

 از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم دبستان

از ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی ونگارش پایه سوم دبستان

از ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ بازی و ریاضی پایه چهارم دبستان

از ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم دبستان

از ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ بازی و ریاضی پایه ششم دبستان

متوسطه دوم

 از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ شیمی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس  آمادگی دفاعی پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ همه رشته‌ها

از ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ فارسی ۲ پایه ۱۱ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۲۲ هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی 

ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ زیست شناسی پایه ۱۲ رشته تجربی

شبکه ۴

ازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸.۳۰ تا ۹ اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی 

  از ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

از ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ احکام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی 

از ساعت ۱۰ احکام ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی  

از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی 

رشته‌های فنی حرفه ای وکاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس  ریاضی۳ پودمان ۴ پایه ۱۱

از ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ زیست شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۳ حسابداری خرید و فروش پایه ۱۰ پودمان ۳ شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ حسابداری اموال و انبار پودمان ۴ پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای

 

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند