نماینده دائم کشورمان با اشاره به این که ایران در حال جلوگیری  از ایجاد یک بدعت غیر اصولی و خطرناک در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که می خواهد به مطالب جعلی سرویس های جاسوسی اعتباربخشی نماید، افزود: طرح هرگونه درخواست روشنگری یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مطالب جعلی سرویس های جاسوسی از جمله رژیم صهیونیستی نه تنها در مغایرت با اسناد تاسیسی آژانس و نظام راستی آزمایی قرار دارد، بلکه هیچ تعهدی را نیز برای ایران در جهت اجابت این درخواست ها ایجاد نمی کند.

غریب آبادی تاکید کرد چنانچه کشورها در مقابل اینگونه توطئه ها اقدامات بنیادین صورت ندهند، حاکمیت ملی آنها مخدوش خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند