به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای، ارز و سکه ایران امروز را در حالی آغاز کردند که قیمت ها سیر صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سوم اسفند 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۶۴۶ (یک هزار و ششصد و چهل و شش ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۱۴ درصدی به ۱,۶۴۳ (یک هزار و ششصد و چهل و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۴۳ -۰.۱۵ امروز
۱,۶۴۶ ۲۶ ۱.۵۷ روز قبل
۱,۶۲۰ ۱۴ ۰.۸۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۶۲۹,۸۰۰ (ششصد و بیست و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱۲.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲۹,۸۰۰ ۸۱,۳۰۰ ۱۲.۹ امروز
۵۴۸,۵۰۰ ۲۰۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش
۵۴۸,۳۰۰ ۷,۴۰۰ ۱.۳۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱۲.۸۹ درصدی، از ۷۳۱,۴۰۰ (هفتصد و سی و یک هزار و چهارصد ) تومان به ۸۳۹,۷۰۰ (هشتصد و سی و نه هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۳۹,۷۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ ۱۲.۸۹ امروز
۷۳۱,۴۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۴ ۲ روز پیش
۷۳۱,۱۰۰ ۹,۹۰۰ ۱.۳۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۴۸۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۷۲۶,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۲۶,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰ ۱۲.۷۶ امروز
۲,۳۷۸,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش
۲,۳۷۳,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۱.۱۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۴,۲۰۳ (چهارده هزار و دویست و سه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۲۷ درصدی به ۱۴,۵۳۴ (چهارده هزار و پانصد و سی و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۵۳۴ ۳۳۱ ۲.۲۷ امروز
۱۴,۲۰۳ ۴ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱۴,۱۹۹ ۰ ۰ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران،، به 15,550 (پانزده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 7.26 درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۵,۵۸۷ (پانزده هزار و پانصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۸۷ ۱۸۵ ۱.۱۸ امروز
۱۵,۴۰۲ ۳ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
۱۵,۳۹۹ -۱۲ -۰.۰۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۹.۶۳ درصدی، از ۱۸,۵۸۹ (هجده هزار و پانصد و هشتاد و نه ) تومان به ۲۰,۵۷۰ (بیست هزار و پانصد و هفتاد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۷۰ ۱,۹۸۱ ۹.۶۳ امروز
۱۸,۵۸۹ -۶۳ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۱۸,۶۵۲ -۱۸۳ -۰.۹۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درام ارمنستان ۳۳ (سی و سه ) تومان، درهم امارات ۴,۳۲۸ (چهار هزار و سیصد و بیست و هشت) تومان، لاری گرجستان ۵,۵۷۹ (پنج هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۵۹۸ (دو هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان، دلار کانادا ۱۲,۰۰۱ (دوازده هزار و یک ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۵۱۵ (ده هزار و پانصد و پانزده ) تومان، فرانک سوئیس ۱۶,۴۱۳ (شانزده هزار و چهارصد و سیزده ) تومان، منات آذربایجان ۸,۵۰۰ (هشت هزار و پانصد ) تومان، روبل روسیه ۲۴۸ (دویست و چهل و هشت ) تومان، بات تایلند ۵۰۷ (پانصد و هفت ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۷۹۱ (سه هزار و هفتصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۵,۳۰۵,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۶.۴۳ درصدی به ۵,۶۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۷۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۶.۴۳ امروز
۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱.۱۳ ۲ روز پیش
۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۰.۴۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

قیمت سکه در بازار امروز تهران،، به 6,020,000 (شش میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 10.63 درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۵,۸۴۶,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۸.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۴۶,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰ ۸.۸۲ امروز
۵,۳۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش
۵,۳۰۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۷ درصدی، از ۲,۷۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و نود هزار) تومان به ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۷.۱۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۹۶۰,۰۰۰ (نهصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۴ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند