جامعه ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی ساختارها و سازمان‌های سیاسی که قادر باشند کنش جمعی ساختاریافته را سازماندهی کنند، به وضعیت سیال گونه‌ای دچار است که برای درک روندهای آن باید شناخت عمیقی از ذهنیت‌ها و افکار مردم داشت.

انجام پیمایش‌های ملی برای شناخت افکار عمومی و سنجش دیدگاهها، احساسات و ارزیابی‌های مردم در زمینه‌های مختلف، هم سابقه‌ای طولانی در کشورهای توسعه‌یافته دارد و هم در خلال یک دهه گذشته در ایران رواج پیدا کرده است. جامعه ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی ساختارها و سازمان‌های سیاسی که قادر باشند کنش جمعی ساختاریافته را سازماندهی کنند، به وضعیت سیال گونه‌ای دچار است که برای درک روندهای آن باید شناخت عمیقی از ذهنیت‌ها و افکار مردم داشت.

این‌چنین شناختی قادر است آسیب‌ها را تا حدودی آشکار سازد، تمایلات مردم را بنمایاند، پتانسیل‌های رفتار سیاسی را معلوم کند و توضیحی برای رفتارهای آن‌ها فراهم سازد.با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بحث و بررسی درباره انتخابات، میزان تمایل شهروندان به مشارکت در انتخابات، نتیجه انتخابات و دیگر مسائل و موضوعات مربوطه، مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.

با توجه به نهادینه نبودن فعالیت حزبی در کشورما و فعالیت‌ فصلی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، پیش‌بینی نتیجه انتخابات براساس جایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا سنجش افکار عمومی جهت آگاهی از جایگاه و موقعیت نامزد ها ضرورت پیدا می‌کند. برخی از اهداف مورد نظر در این نوع پیمایش ها آگاهی از مواردی است که ذیلاً بیان می شود:

۱-    میزان پیگیری اخبار مجلس توسط مردم

۲-    منابع  کسب  اخبار

۳-    دیدگاه افراد در مورد میزان مشارکت مردم درانتخابات مجلس

۴-    پیش بینی افراد در مورد میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس نسبت به دوره قبل 

۵-    تصمیم افراد جهت شرکت در انتخابات مجلس 

 به منظور آگاهی از نظرات مردم در خصوص میزان پیگیری اخبار مربوط به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، منابع خبری شهروندان و همچنین میزان مشارکت آنان، پیمایشی در سطح کشوری و حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری، اسلامشهر و پردیس در هفته جاری به روش تلفنی اجرا شد که اهم نتایج به قرار ذیل است:  

۱-    میزان پیگیری اخبار مربوط به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور۱۵ %  زیاد، ۳۲/۵ %تا حدودی ، ۱۱/۵ % کم ، ۱۵%  خیلی کم بوده و ۲۶% اصلا پیگیری نمی کنند.

۲-    در حوزه انتخابیه تهران میزان پیگیری اخبار مجلس از جانب پاسخگویان  ۱۱/۳% زیاد، ۲۸/۱% تا حدودی، ۸/۴%  کم،۱۶/۷% خیلی کم  و ۳۵/۵ %  اصلا پیگیری نکرده اند.

۳-    منابع پیگیری اخبار پاسخگوی در سطح ملی،از صداوسیما ۷۱/۳ % ، از  شبکه های اجتماعی۱۷% ، از  سایت های خبری اینترنتی۴/۶%،از دوستان و آشنایان   ۳/۷% ، از ماهواره ها۲/۲ % و از روزنامه ها۱/۲  % بوده است.

۴-    در تهران منابع پیگیری اخبار  پاسخگویان از صدا وسیما ۴۵/۸ % ، از شبکه های اجتماعی ۱۴/۲ % ، از سایت های اینترنتی ۲ % ،از دوستان و آشنایان ۱/۵ %، از ماهواره ها ۱ %اعلام شده و ۳۵/۵  % نیز پاسخی نداده اند.

۵-   مشارکت مردم در سطح ملی ، از جانب پاسخگویان ۵۸% قطعا ، ۸ % به احتمال زیاد ، ۱۸ % هنوز تصمیم نگرفته اند و%۱۶ گفته اند به احتمال زیاد/ اصلا شرکت نمی کنند.

۶-    مشارکت در تهران از جانب پاسخگویان ۴۰ % قطعا ، ۱۰% به احتمال زیاد ، ۱۸/۷% هنوز تصمیم نگرفته اند و۳۱/۳% گفته اند به احتمال زیاد/ اصلا شرکت نمی کنند.       

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند