به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز در مقایسه با روز گذشته سیر صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 26 بهمن 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۸۴ (یک هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰ درصدی به ۱,۵۸۴ (یک هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۸۴ ۰ ۰ امروز
۱,۵۸۴ ۸ ۰.۴۸ روز قبل
۱,۵۷۶ ۹ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۵۲۸,۹۰۰ (پانصد و بیست و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲۸,۹۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۲.۱۷ امروز
۵۱۷,۴۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۵۲۲,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۵۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۲.۱۸ درصدی، از ۶۸۹,۸۰۰ (ششصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۷۰۵,۲۰۰ (هفتصد و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰۵,۲۰۰ ۱۵,۴۰۰ ۲.۱۸ امروز
۶۸۹,۸۰۰ -۶,۲۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش
۶۹۶,۰۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۵۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۷۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۸۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۸۹,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۲.۰۵ امروز
۲,۲۴۲,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش
۲,۲۶۲,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۰.۴۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۳,۸۴۹ (سیزده هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۱۳,۸۵۵ (سیزده هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۸۵۵ ۶ ۰.۰۴ امروز
۱۳,۸۴۹ ۱۴۷ ۱.۰۶ ۲ روز پیش
۱۳,۷۰۲ ۹۸ ۰.۷۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 14,090 (چهارده هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.99 درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۵,۱۴۹ (پانزده هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۱۴۹ ۰ ۰ امروز
۱۵,۱۴۹ ۴۹ ۰.۳۲ ۲ روز پیش
۱۵,۱۰۰ -۱۲ -۰.۰۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۱۸,۳۰۴ (هجده هزار و سیصد و چهار ) تومان به ۱۸,۴۱۸ (هجده هزار و چهارصد و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۴۱۸ ۱۱۴ ۰.۶۱ امروز
۱۸,۳۰۴ ۷۵ ۰.۴ ۲ روز پیش
۱۸,۲۲۹ ۱۲۴ ۰.۶۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۶ (بیست و شش ) تومان، درهم امارات ۳,۸۶۴ (سه هزار و هشتصد و شصت و چهار ) تومان، لاری گرجستان ۴,۹۱۹ (چهار هزار و نهصد و نوزده ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۳۱ (دو هزار و سیصد و سی و یک ) تومان، دلار کانادا ۱۰,۶۵۷ (ده هزار و ششصد و پنجاه و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۹,۴۷۹ (نه هزار و چهارصد و هفتاد و نه ) تومان،فرانک سوئیس ۱۴,۵۶۲ (چهارده هزار و پانصد و شصت و دو ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۴۲۵ (سه هزار و چهارصد و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۵,۱۳۵,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و سی و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۱۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۶۸ امروز
۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
۵,۰۸۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 5,190,000 (پنج میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.92 درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۵,۱۸۱,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۱۸۱,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ ۲.۱ امروز
۵,۰۷۲,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۱.۰۹ ۲ روز پیش
۵,۱۲۷,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۰.۷۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۲.۵۹ درصدی، از ۲,۶۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و سی هزار) تومان به ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۶۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر بود و ۹۴۰,۰۰۰ (نهصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
102 نفر این پست را پسندیده اند