سرنوشت دست کم ۲۰ هزار معتاد متجاهر در تهران با یورش های چندگاه یک بار پلیس، تبدیل به پرسشی برای مردم شده است. آیا آنها پس از مدتی آزاد می شوند؟

الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در این باره می گوید:  در تهران، دستگاه های مختلف فضاهای بزرگ چند هزار نفری برای ترک اعتیاد تهیه کرده اند و این که فرآیند را تا مرحله آموزش بهبود یافتگان و بازگشت آنها به زندگی پشتیبانی می کنند. اگر این اصلاحات نسبت به مدل های قبلی صورت گرفته باشد و فرآیند ترک و بهبود معتادان به طور کامل اجرایی شود می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از افراد آسیب دیده را به زندگی سالم برگردانیم. در غیر این صورت صرفا یک طرح جمع آوری، ممکن است یک منطقه را تا مدتی مرتب تر ببینیم ولی اصل مسئله حل نشده است. البته همه قبول داریم که مسئله، بسیار بزرگتر است، عدم مداخله یک سری تبعات دارد، مداخله بدون پشتیبانی فرآیند بعدی، حواشی دیگری دارد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند