در اولین جلسه دادگاه در روز شنبه ۱۹ بهمن ماه، رسول قهرمانی کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و سپس داریوش امان کی متهم ردیف اول پرونده به ارائه دفاعیاتش پرداخت.

قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفته بود که این پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام ۵ نفر از آنها معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است. میزان تخلفات در این بخش از پرونده بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند