صفحه رسمی واشنگتن پست در اینستاگرام  در مطلبی تحت عنوان نگاهی به دو سخنرانی،  به سخنان بعد از تبرئه ترامپ و کلینتون پرداخت و با مقایسه این دو سخنرانی نوشت:« در 12 فوریه 1999 ، بیل کلینتون در دادگاه استیضاح تبرئه شد. او حتی وقتی به پشت تریبون در باغ رز رفت باز هم موقر بود. او گفت: "اکنون که سنا مسئولیت خود را انجام داده است و این روند را به نتیجه رسانده، من می خواهم دوباره به مردم آمریکا بگویم که بسیار متأسفم." اما اوضاع روز پنجشنبه وقتی که ترامپ سخنرانی نامربوط و طولانی اش را که در آن این روز را  "روز جشن" نامید، انجام داد، به گونه ای متفاوت(از روز استیضاح کلینتون) پیش رفت.»

واشنگتن پست به سخنرانی به بخشی از سخنرانی ترامپ اشاره کرده است که مخالفان خود را مفسد و دزد خواند. سخنرانی او تنها حمله به منتقدان بود درحالی که کلینتون بازهم از مردم و سنا عذرخواهی کرد و وعده داد که پس از این دولت رو به راه خواهد شد.

5339929

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند