آنچه در مکاتبات سعید جلیلی با دولت وقت و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم با مجلس درخواست شده، تدوین سازوکارهای مستقل داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده تا بهانه از دشمن گرفته شود و نه کاری که در دولت فعلی به عنوان اجرای دیکته‌های FATF و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در حال انجام است.

به عنوان مثال در نامه شمس‌الدین حسینی در سال ۹۰ که به همراه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به رئیس‌مجلس ارسال شده، تصریح گردیده که این اقدام برای تدوین قانون مستقل داخلی و برای مقابله با فشارهای تبلیغاتی خارجی است. این اقدام چگونه قابل مقایسه با لایحه الحاق به کنوانسیون CFT است؟!

گفتنی است اکثر درخواستهای FATF از کشورها اصلاح قوانین داخلی آنهاست و سعیدجلیلی که آغازگر چنین اصلاحی بوده به درستی می دانسته است در آینده چه اقدامات دیگری را باید انجام می داده که چون عمر دولت دهم به سرآمد موفق به تکمیل کار خود نشد و پس از روی کارآمدن دولت یازدهم از طریق اعمال نفوذ در مجمع تشخیص مصلجت، کاری را که خودش آغاز کرده بود متوقف کرد.

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند