بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر کسری بودجه خود را به کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود رسانده اند و تعداد کمی از کشورها نیز با مازاد بودجه مواجه هستند.

کشورهای دارای بیشترین کسری بودجه:

۱- ونزوئلا

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۰ درصد

۲- اریتره

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۲.۶ درصد

۳- بحرین

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۷ درصد

۴- زیمباوه

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۱ درصد

۵- لبنان

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱ درصد

۶- عربستان

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹.۲ درصد

۷- عمان

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹ درصد

۸- سودان

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۵ درصد

کشورهای دارای بیشترین مازاد بودجه:

۱-کویت

نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۱.۴ درصد

۲- نروژ

نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۷.۳ درصد

۳- عراق

نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶.۲ درصد

۴- جزایر فارو

نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۵.۱ درصد

۵- جزایر کایمن

نسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳.۵ درصد

کسری بودجه دیگر کشورها

تا پایان سال ۲۰۱۸ کسری بودجه استرالیا معادل ۰.۶ درصد از تولیدات ناخالص داخلی، بلژیک ۰.۷ درصد، برزیل ۷.۱ درصد، کانادا ۰.۷ درصد، چین ۴.۲ درصد، اتحادیه اروپا ۰.۷ درصد، فرانسه ۲.۵ درصد، هند ۳.۴۲ درصد، ایتالیا ۲.۲ درصد، پاکستان ۵.۸ درصد، اسپانیا ۲.۵ درصد، ترکیه دو درصد، امارات ۱.۸ درصد، انگلیس ۱.۹ درصد و آمریکا ۳.۸ درصد بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند