وی افزود: کیک مکشوفه جهت تشخیص نوع و مواد بکاررفته در قرص جاسازی شده درون کیک و بررسی این مسأله که این قرص، در حین فرایند تولید داخل کیک تعبیه شده و یا پس از خروج از کارخانه در کیک قرار گرفته، به شبکه بهداشت شیروان ارسال شده و منتظر نتیجه آزمایش های تخصصی هستیم.

هدایتی نیا ضمن هشدار به تمامی مردم استان و شهرستان شیروان مبنی بر اینکه چنانچه موارد مشکوک مشابه ای را مشاهده کردند سریعا مراتب را به مراجع قانونی گزارش کنند، خاطرنشان کرد: این اقدام شاید یک شیطنت رسانه ای بوده باشد که با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد احساس ناامنی روانی در جامعه طراحی شده باشد و شاید  از  اغراض و مطامع خاصی ناشی شده باشد؛ لذا هوشیاری در برابر این گونه اقدامات و گزارش به موقع امور به مراجع قانونی می تواند در شناسایی عوامل ذی مدخل در این ماجرا و ودستگیری آنان نقش مؤثری ایفاء کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شیروان با اشاره به رسالت ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه عنوان کرد: دستگاه قضایی بطور دقیق و پیوسته پیگیری های لازم را درباره  منشأ بروز این رویداد مشکوک انجام می دهد و  طبعا در صورت شناسایی مسببین، بدون اغماض و مماشات با عاملین، برخورد خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند