مجلس دهم با چند اشکال روبروست، اول اینکه در این مجلس با توجه به خط و ربط های سیاسی مختلفی که در آن وجود دارد و باعث شکل گیری سه فراکسیون شده، سمت و سوی جناحی بودن آن بیشتر از گذشته است. از سوی دیگر این مجلس کمتر با مردم ارتباط برقرار کرد .

در کنار این عوامل، برخی نمایندگان هم هستند که رسالت وکیل مردم بودن را ایفا نمی کنند و کارشناس و کارآمد نیستند. در واقع افرادی را در قالب لیست به مردم معرفی کردند و آن لیست ها با توجه به رای مردم، وارد مجلس شدند. این اشتباه بزرگی است که لیست معرفی می شود و افراد لیستی وارد پارلمان می شوند.

درست آن است که مردم گذشته و توانمندی کاندیداها را بشناسند و تحقیق کرده باشند، نمایندگان زمانی که در بیرون از مجلس در خدمت حزب و تشکیلات خودشان هستند دیگر هویت نمایندگی ندارند و این هویت از بیرون مجلس تامین می شود. بنابراین دیگر نمی توان یک پارلمان کارآمد داشته باشیم.

برخی از کاندیداها که سابقه‌ حضور ۳ الی ۴ دوره در مجلس را دارند، امروز اعلام می کنند مجلس دهم کارآمدی ندارند. باید این موضوع آسیب شناسی شود. مجلسی که بنابر قانون اساسی اختیار تام دارد، چرا امروز باید در رأس امور نباشد؟

انتقاداتی مطرح می شود مبنی بر آنکه با شکل گیری نهادهای موازی با مجلس که کار قانون گذاری می کنند، اختیارات مجلس گرفته شده است، اما این نهاد ها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بر اساس قانون به وجود آمده اند و به همین دلیل می توانند قانون گذاری کنند.  

فراموش نکنیم اختیار یک نماینده مردم و رسالتی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته است، بیشتر از وزرای دولت است. به طور مثال نماینده می تواند وزرا را استیضاح کند یا از آن ها سوال بپرسد، حتی حق تفحص و نظارت دارد. از هر دری هم که بخواهد بگذرد اجازه ورود دارد و این اجازه را قانون به او می دهد. اما متاسفانه مجلس دهم نمره خوبی در عملکردش نمی‌گیرد.

معتقدم در مجلس یازدهم، نمایندگان باید دغدغه های مردم را اولویت قرار دهند، مردم هم اگر می خواهند نمایندگانشان در چارچوب وظایف و رسالت نمایندگی پیش بروند نباید موجی و احساسی به کاندیداها رای بدهند. باید افرادی را راهی پارلمان کنند که شأن و جایگاه نمایندگی را بشناسند و قدر بدانند. بتوانند ریل گذاری قانونی را به خوبی و در چارچوب خواست و نیازهای مردم انجام دهند.

گاهی برخی از کاندیداها پول توزیع می کنند یا جلسات آنچنانی به صرف ناهار یا شام برگزار می کنند و به نوعی رأی می خرند، این افراد نباید منتخب مردم باشند، مردم باید در انتخابات شرکت کرده و به کسانی رای بدهند، که فارغ از جناح بازی و باند بازی وظایف و رسالت نمایندگی را به درستی ایفا کند.

* نماینده مجلس نهم و معاون پارلمانی سابق سپاه پاسداران

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند