آرای جدید صادر شده توسط کمیته وضعیت بازیکنان به شرح زیر است:

* در پی شکایت هیات فوتبال استان تهران از محمدحسین اکبرمنادی، بازیکن تیم پیکان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد: این بازیکن طبق بند ۱ بخشنامه محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان به انضمام پرداخت یک میلیون و ۸۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی شد. رای صادره قطعی است.

* با توجه به شکایت احمد نورنعیمی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردید.

* بر اساس رای صادر شده در پرونده شکایت رضا امیری از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

* پیرو شکایت رضا دهقان از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می‌گردد.

* با توجه به شکایت باشگاه فولاد مبارکه اصفهان از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه و آقای ابراهیم صالحی هر دو محکوم به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شدند. همچنین مطالبات راجع به خسارات تاخیر در این پرونده، قابلیت رسیدگی در این کمیته را ندارد.

* در پی شکایت میثاق معمارزاده از باشگاه پرسپولیس، کمیته وضعیت دعوای خواهان را نظر به اعتبار امر مختومه، مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند