به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز در حالی امروز معاملات خود را انجام دادند که قیمت ها نوسان داشتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 24 آذر 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۷۶ (یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۱,۴۷۵ (یک هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۷۵ -۰.۰۶ امروز
۱,۴۷۶ ۸ ۰.۵۱ روز قبل
۱,۴۶۸ -۰.۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۴۱,۶۰۰ (چهارصد و چهل و یک هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴۱,۶۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۸۸ امروز
۴۳۷,۷۰۰ -۱۱,۸۰۰ -۲.۷ روز قبل
۴۴۹,۵۰۰ -۸,۱۰۰ -۱.۸۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۸۹ درصدی، از ۵۸۳,۶۰۰ (پانصد و هشتاد و سه هزار و ششصد ) تومان به ۵۸۸,۹۰۰ (پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸۸,۹۰۰ ۵,۳۰۰ ۰.۸۹ امروز
۵۸۳,۶۰۰ -۱۵,۷۰۰ -۲.۷ روز قبل
۵۹۹,۳۰۰ -۱۰,۸۰۰ -۱.۸۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۹۱۰,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و ده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۸۳ امروز
۱,۸۹۴,۰۰۰ -۵۱,۰۰۰ -۲.۷ روز قبل
۱,۹۴۵,۰۰۰ -۳۲,۰۰۰ -۱.۶۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، دلار که روز قبل تا ۱۲,۶۹۷ (دوازده هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۱.۲۱ درصدی به ۱۲,۵۴۵ (دوازده هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۴۵ -۱۵۲ -۱.۲۲ امروز
۱۲,۶۹۷ -۲۰۴ -۱.۶۱ روز قبل
۱۲,۹۰۱ -۲۰۳ -۱.۵۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۲,۸۱۰ (دوازده هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۳,۸۵۶ (سیزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۸۵۶ -۱۹۷ -۱.۴۳ امروز
۱۴,۰۵۳ -۱۴۱ -۱.۰۱ روز قبل
۱۴,۱۹۴ -۱۹۶ -۱.۳۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

 

پوند امروز با کاهش ۰.۸۹ درصدی، از ۱۶,۹۹۹ (شانزده هزار و نهصد و نود و نه ) تومان به ۱۶,۸۴۸ (شانزده هزار و هشتصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۸۴۸ -۱۵۱ -۰.۹ امروز
۱۶,۹۹۹ ۱۳۶ ۰.۸ روز قبل
۱۶,۸۶۳ -۴۸۶ -۲.۸۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۲۸۹,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۴,۲۹۷,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و نود و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۲۹۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۱۸ امروز
۴,۲۸۹,۰۰۰ -۱۱۰,۰۰۰ -۲.۵۷ روز قبل
۴,۳۹۹,۰۰۰ -۱۴۰,۰۰۰ -۳.۱۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۳۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۳۴۶,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۳۴۶,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۰.۵۷ امروز
۴,۳۲۱,۰۰۰ -۱۲۸,۰۰۰ -۲.۹۷ روز قبل
۴,۴۴۹,۰۰۰ -۸۵,۰۰۰ -۱.۹۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۳۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۴۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۸۹۰,۰۰۰ (هشتصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
121 نفر این پست را پسندیده اند