طراحان طرح استیضاح امروز موضوع نارضایتی‌های عمومی ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین در ایران را به دولت و شخص رییس‌جمهوری و برخی از وزرایش چون وزیر نفت منحصر می‌کنند؛ حال آنکه در حقیقت دولت مسوولیتی در قبال افزایش قیمت بنزین ندارد و این تصمیمی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا گرفته شده و رهبری نیز از این تصمیم حمایت کرده‌اند.

طراحان استیضاح وزیر نفت همچنین در شرایطی وزارت نفت و شخص زنگنه را مقصر اصلی در ماجرای افزایش قیمت بنزین می‌دانند که او نه دخل و تصرفی در تصمیم اتخاذ شده داشته و نه در این مسیر نقشی ایفا کرده بلکه وزارت نفت فقط و فقط مجری تصمیمی است که شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفته است.جریانی که در مجلس طرح استیضاح زنگنه را پیگیری می‌کند با حب و بغض جناحی وارد میدان شده و می‌کوشد با شعارهایی نظیر نادیده گرفتن مجلس و تنزل جایگاه قوه مقننه، احساسات نمایندگان مجلس را به بازی گرفته و نظر نمایندگان را برای استیضاح وزیر نفت جلب کند. البته تمام افراد این جناح نظری شبیه به طراحان استیضاح ندارند ولی آنان هوشمندانه استیضاح وزیر نفت را استیضاحی فراکسیونی اعلام کردند تا مخالفان نیز مجبور به تبعیت از آن شوند. برنامه آنان این است که بتوانند با برنامه‌هایی نظرات سایر نمایندگان را نیز برای استیضاح وزیر نفت آن هم برای منافع جناحی خود جلب کنند ولی به ‌عقیده نگارنده در این مسیر توفیقی به دست نخواهند آورد.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند