این افراد باید بدانند که جریان‌سازی علیه دولت و مجلس، شهروندان را نسبت به مجموعه حاکمیت بدبین خواهد کرد. عمده افرادی که این روزها و در شرایط کنونی به تخریب دولت و مجلس می‌پردازند، با بهره‌گیری از تفکرات باندی و گروهی‌شان تمام قصورهای فعلی را متوجه این دو قوه انتخابی می‌دانند؛ حال آنکه عموم جامعه به خوبی دریافته است که مسوول اداره کشور تنها دولت و مجلس نیست و افراد و نهادهای بسیاری در این مسیر دخالت دارند.

این گروه باید بدانند که نتیجه ایجاد اختلاف میان نهادهای انتخابی و شهروندان، دوری ملت از حاکمیت است؛ چرا که جامعه مشکلات را تنها و تنها متوجه قوای مجریه و مقننه نمی‌داند؛ بلکه وضع فعلی را نتیجه اقدام‌ها و تصمیم‌های مجموعه حاکمیت می‌پندارد.

شخصا هرگز با تخریبگران دولت و مجلس همراه نخواهم بود اما با این حال باید پذیرفت که انتقاداتی به برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز وارد است. دولت و مجلس نقاط ضعفی دارند که باید جهت ترمیم آنها بکوشند اما در این میان باید توجه داشت که حل مشکلات کشور نیازمند تلاش و همراهی تمام افراد و نهادهای مسوول است.

امروز تمام افراد دارای تحلیل نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که مشکلات کشور حل نخواهد شد، مگر با تلاش تمام دستگاه‌ها... بنابراین نمی‌توان مسوولیت‌ها را فقط و فقط متوجه قوای انتخابی کشور یعنی قوه مجریه و مقننه دانست.

 

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند