«لوی الیاسری» استاندار نجف روز چهارشنبه اظهار داشت که دولت محلی به درهم کوبیدن فتنه و عدم بکارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان ادامه می دهد.

وی همچنین از تماس با معترضان به منظور جلوگیری از تشدید درگیری های اخیر خبر داد.

« لوی الیاسری » ضمن تاکید بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات، گفت: به همه می گویم که ما به مسیر در هم کوبیدن فتنه و عدم بکارگیری خشونت ادامه خواهیم داد. نیروهای امنیتی به منظور حفظ امنیت و حفاظت از شما و برقراری امنیت در صحنه حضور دارند و خواهان ریخته شدن حتی یک قطره خون از عراقی ها چه از معترضان یا نیروهای امنیتی نیستند اما حفظ نظم وظیفه همگان است.

استاندار نجف در عین حال نسبت به اقدام برخی در بستن راه ها و آتش زدن برخی مراکز حساس در این استان ابراز تاسف کرد.

لوی الیاسری خطاب به «فرصت طلب ها» و« فتنه گران» گفت: به فرصت طلبان و فتنه گران و کسانی که به دستیابی به مناصب و از جمله منصب استانداری طمع دارند می گویم که شما برای مردم نجف شناخته شده هستید پس سعی بر موج سواری روی اعتراضات نداشته باشید. شما همه چیز را از دست داده اید و برگه هایتان سوخته است. گذشته شما برای مردم نجف روشن است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند