به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در حالی افزایش قیمت را تجربه کرد که بازار ارز و سکه شاهد نوسان قیمت ها بودند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 آبان 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۴۶۵ (یک هزار و چهارصد و شصت و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۱,۴۷۴ (یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۷۴ ۹ ۰.۶۲ امروز
۱,۴۶۵ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
۱,۴۶۸ ۲ ۰.۱۳ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۲۲,۹۰۰ (چهارصد و بیست و دو هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۲,۹۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۹ امروز
۴۲۲,۵۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۴۲۶,۴۰۰ ۵۰۰ ۰.۱۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۵۶۳,۳۰۰ (پانصد و شصت و سه هزار و سیصد ) تومان به ۵۶۳,۹۰۰ (پانصد و شصت و سه هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶۳,۹۰۰ ۶۰۰ ۰.۱ امروز
۵۶۳,۳۰۰ -۵,۲۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۵۶۸,۵۰۰ ۶۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۳۲,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و سی و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ امروز
۱,۸۳۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۸۲ روز قبل
۱,۸۴۵,۰۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز

امروز دلار خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، دلار که روز قبل تا ۱۱,۹۴۱ (یازده هزار و نهصد و چهل و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱۱,۹۰۱ (یازده هزار و نهصد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۰۱ -۴۰ -۰.۳۴ امروز
۱۱,۹۴۱ ۳۸ ۰.۳۱ روز قبل
۱۱,۹۰۳ ۱ ۰ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۳,۰۶۶ (سیزده هزار و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۶۶ -۷۵ -۰.۵۸ امروز
۱۳,۱۴۱ ۳۸ ۰.۲۸ روز قبل
۱۳,۱۰۳ ۳ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۲.۸۲ درصدی، از ۱۵,۹۳۰ (پانزده هزار و نهصد و سی ) تومان به ۱۵,۴۹۳ (پانزده هزار و چهارصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۹۳ -۴۳۷ -۲.۸۳ امروز
۱۵,۹۳۰ ۲۴ ۰.۱۵ روز قبل
۱۵,۹۰۶ ۱۱ ۰.۰۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۵ (بیست و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۴,۰۲۰ (چهار هزار و بیست ) تومان، درهم امارات ۳,۲۹۱ (سه هزار و دویست و نود و یک ) تومان، لیر ترکیه ۲,۱۰۵ (دو هزار و یکصد و پنج ) تومان، دلار کانادا ۹,۰۴۷ (نه هزار و چهل و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۸,۱۷۶ (هشت هزار و یکصد و هفتاد و شش ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۳۰۵ (دوازده هزار و سیصد و پنج ) تومان، روبل روسیه ۱۸۸ (یکصد و هشتاد و هشت ) تومان، بات تایلند ۴۰۲ (چهارصد و دو ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۸۹۸ (دو هزار و هشتصد و نود و هشت ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۱۲۹,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و بیست و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۱.۲ درصدی به ۴,۰۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۸۰,۰۰۰ -۴۹,۰۰۰ -۱.۲۱ امروز
۴,۱۲۹,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۲.۴۳ روز قبل
۴,۲۲۹,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲.۸۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۸۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتاد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۸۶,۰۰۰ -۶۲,۰۰۰ -۱.۵۲ امروز
۴,۱۴۸,۰۰۰ -۱۲۱,۰۰۰ -۲.۹۲ روز قبل
۴,۲۶۹,۰۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۲,۱۶۹,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار) تومان به ۲,۱۶۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۹۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۷۸,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۷۷ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۸۴۴,۰۰۰ (هشتصد و چهل و چهار هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند