هادی اعلمی فریمان درباره تفاوت واکنش ها نسبت به استعفای اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی می گوید: این واکنش ها از سوی خود اردوگاه هایی است که به آنجا تعلق دارند.این وضعیت و نوع برخورد را باید در چارچوب جامعه شناسی کلان سیاسی دید.  جنبش تغییر در سراسر دنیا به راه افتاده است و مردم تمایل دارند این چرخه ای که یک نفر طی سالیان سال حضور دارد دیگر تکرار نشود.  فلسفه دموکراسی هم همین است که افرادی در مقاطع خاص ۴ سال یا ۸ سال به کاری گمارده شوند و سپس قدرت را واگذار کنند. در این هشت سال یا ۴ سال  هر تلاشی که بخواهند دران مقطع زمانی انجام دادند از این بیشتر قطعا فساد اور است.

اعلمی ادامه داد: از منظر و ادراک خود اردوگاهی که متعلق به آقایان است تحلیلشان این است که کودتا است! منتهی مساله این است که جنبش تغییر در حال سرایت به همه جا است هرجایی که می بینم این جنبش به راه افتاده است، از اسیا تا امریکای لاتین، حالا در جایی مثل ونزوئلا سرکوب شد، ولی آتش زیرخاکستر است چون آن تمایل به تغییر همچنان وجود دارد.

وی افزود: در چارچوب سیاسی باید دید که جامعه بولیوی دگرگون شده، گرایش افراد به اپوزسیون، امتناع پلیس از برخورد با معترضان و در نهایت به مورالس پشت کردند و به صف معترضان پیوستند، پارلمان استعفا را پذیرفت و معاون اول مورالس کناره گیری کرد، اینها باید از نظرجامعه شناختی سیاسی برررسی شود. اینکه یک تصمیم بالغانه فردی را میبینیم که ۱۴ سال در قدرت بوده است و استعفا می دهد. این تغییر خبر از یک بلوغ سیاسی می دهد به این معنی که ما تغییر را پذیرفته ایم.

این کارشناس در پایان گفت: کشورهای مشابه که وضعیت مشابه ای دارند مثل کوبا و ونزوئلا می گویند کودتا! با اینکه بولیوی هم مساله کودتا را مطرح کرد اما به نفع مردم تغییر را پذیرفتند و کناره گیری کردند یعنی پذیرفتند که اگر قرار بود کاری انجام شود تا به حال شده بود،  حالا که  نشده باید بروند کنار و نیروی جدید بیاید.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند