حریری با این استعفا بار مشکلات موجود را که ریشه در نظام طائفی و فساد سیاست مداران سنتی دارد بر عهده میشل عون و گروه‌های حامی وی قرار داد.

استعفای حریری شرایط و جایگاه او در آینده سیاسی لبنان را به شدت تضعیف خواهد کرد، عربستان سعودی به عنوان حامی سنتی خاندان حریری از سعد رویگردان شده و اهداف خود را از طریق جعل دنبال می‌کند اگر چه سازوکارهای قانونی در لبنان از ایجاد بن‌بست سیاسی جلوگیری خواهد کرد، اما بدون شک رفتار بازیگران اصلی تغییر خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند