به گزارش دنیای اقتصاد، طلا و دلار در صرافی امروز افزایش قیمت را تجربه کرد و در مقابل بازار سکه روند کاهشی را در پیش گرفت، پوند هم ارزان شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 18 مهر 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۰۶ (یک هزار و پانصد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱,۵۰۹ (یک هزار و پانصد و نه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۰۹ ۳ ۰.۱۹ امروز
۱,۵۰۶ ۱۵ ۱ روز قبل
۱,۴۹۱ -۱۵ -۰.۹۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۰۸,۶۰۰ (چهارصد و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۸,۶۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۹ امروز
۴۰۸,۲۰۰ -۲۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۴۰۸,۴۰۰ ۷۰۰ ۰.۱۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۵۴۴,۲۰۰ (پانصد و چهل و چهار هزار و دویست ) تومان به ۵۴۴,۸۰۰ (پانصد و چهل و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۴,۸۰۰ ۶۰۰ ۰.۱۱ امروز
۵۴۴,۲۰۰ -۳۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۵۴۴,۵۰۰ ۹۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱,۷۶۸,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۸,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۱,۷۶۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰.۰۵ روز قبل
۱,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۱,۳۹۵ (یازده هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۱۱,۴۰۲ (یازده هزار و چهارصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۰۲ ۷ ۰.۰۶ امروز
۱۱,۳۹۵ ۲ ۰.۰۱ روز قبل
۱۱,۳۹۳ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۵۰۰ (یازده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۵۹۴ (دوازده هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۹۴ -۰.۰۵ امروز
۱۲,۶۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱۴,۱۷۹ (چهارده هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان به ۱۴,۱۵۶ (چهارده هزار و یکصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۵۶ -۲۳ -۰.۱۷ امروز
۱۴,۱۷۹ ۵۱ ۰.۳۵ روز قبل
۱۴,۱۲۸ -۷۹ -۰.۵۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۱۶۸ (سه هزار و یکصد و شصت و هشت ) تومان، لاری گرجستان ۳,۸۹۷ (سه هزار و هشتصد و نود و هفت ) تومان، لیر ترکیه ۱,۹۸۸ (یک هزار و نهصد و هشتاد و هشت ) تومان، دلار کانادا ۸,۷۰۳ (هشت هزار و هفتصد و سه ) تومان، دلار استرالیا ۷,۸۰۲ (هفت هزار و هشتصد و دو ) تومان، فرانک سوئیس ۱۱,۸۴۸ (یازده هزار و هشتصد و چهل و هشت ) تومان، منات آذربایجان ۶,۷۸۷ (شش هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) تومان، بات تایلند ۳۸۶ (سیصد و هشتاد و شش ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۶۸ (دو هزار و هفتصد و شصت و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۳,۹۹۹,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۳,۹۹۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۹۴,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۱۳ امروز
۳,۹۹۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲۵ روز قبل
۳,۹۸۹,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه امامی که روز قبل تا ۴,۰۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۴,۰۰۸,۰۰۰ (چهار میلیون و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۰۸,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۰۷ امروز
۴,۰۰۵,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۱ روز قبل
۴,۰۰۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۸۴۹,۰۰۰ (هشتصد و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند