عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

شاخص مستخرج از ۲۳۰ شرکت صنعت بورسی هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغیرات ماهانه صنعت و حمایت کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.

این نکته مهم را نیز باید تاکید نمایم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در مورد تشکبل سرمایه ثابت در کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده‌ای دارد چاره جویی کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند