مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مورد روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌های مجری ابلاغ شد.

به گزارش روز دوشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مصوبه تأکید شده است که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را با مشارکت جامعه نخبگانی، نهادهای فرهنگی و انجمن های مردم نهاد به عمل آورد.

 متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌ شود:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است در اجرای مفاد بند ۴ شق (الف) ماده ­واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۲۷ /۳/ ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با مشارکت جامعه نخبگانی، نهادهای فرهنگی و انجمن های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گزارش ایرنا، ‌ نخستین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور روز شنبه ۲۹ تیرماه امسال با حضور جهانگیری برگزار شد. سند مهندسی فرهنگی کشور، تمامی عرصه فرهنگ و هنر، سبک زندگی و روابط اجتماعی را در برمی گیرد، بنابراین حساسیت بیشتری روی آن وجود دارد.

تاکنون نزدیک به سه هزار نفر از کارشناسان در رشته‌های مختلف برای تدوین سند مهندسی فرهنگی مشارکت داشته اند و ۳۴ جلسه از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی و تصویب این سند اختصاص داشته است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند