به گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار شاهد افزایش قیمت طلا و سکه بود و در مقابل بازار ارز رشد قیمت دلار را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ششم مهر 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۰۶ (یک هزار و پانصد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۶۲ درصدی به ۱,۴۹۷ (یک هزار و چهارصد و نود و هفت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۹۷ -۰.۶۳ امروز
۱,۵۰۶ -۰.۲۱ روز قبل
۱,۵۰۹ -۲۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۰۶,۸۰۰ (چهارصد و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۶,۸۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۴ امروز
۴۰۸,۴۰۰ -۵۰۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۴۰۸,۹۰۰ -۴۰۰ -۰.۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۵۴۴,۵۰۰ (پانصد و چهل و چهار هزار و پانصد ) تومان به ۵۴۲,۴۰۰ (پانصد و چهل و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۲,۴۰۰ -۲,۱۰۰ -۰.۳۹ امروز
۵۴۴,۵۰۰ -۶۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
۵۴۵,۱۰۰ -۷۰۰ -۰.۱۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۷۶۴,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۴,۰۰۰ -۶,۰۰۰ -۰.۳۵ امروز
۱,۷۷۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۱,۷۷۱,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۱,۳۵۰ (یازده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۱۱,۴۵۰ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۵۰ ۱۰۰ ۰.۸۷ امروز
۱۱,۳۵۰ ۳ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱۱,۳۴۷ -۰.۰۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۴۵۰ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۶۹۷ (دوازده هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۶۹۷ ۵۰ ۰.۳۹ امروز
۱۲,۶۴۷ -۰.۰۳ ۲ روز پیش
۱۲,۶۵۰ ۴ ۰.۰۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی، از ۱۴,۲۱۶ (چهارده هزار و دویست و شانزده ) تومان به ۱۴,۱۹۰ (چهارده هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۹۰ -۲۶ -۰.۱۹ امروز
۱۴,۲۱۶ ۳ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱۴,۲۱۳ -۱۷۴ -۱.۲۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۱۶۳ (سه هزار و یکصد و شصت و سه ) تومان، لاری گرجستان ۳,۸۹۳ (سه هزار و هشتصد و نود و سه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۴۳ (دو هزار و چهل و سه ) تومان، دلار کانادا ۸,۷۲۸ (هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ) تومان، دلار استرالیا ۷,۸۱۱ (هفت هزار و هشتصد و یازده ) تومان، فرانک سوئیس ۱۱,۸۶۹ (یازده هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان، منات آذربایجان ۶,۷۷۷ (شش هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) تومان، روبل روسیه ۱۸۰ (یکصد و هشتاد ) تومان، بات تایلند ۳۸۲ (سیصد و هشتاد و دو ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۷۱ (دو هزار و هفتصد و هفتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی شاهد کاهش ۰.۵ درصدی قیمت بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۰۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارده هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ - به ۳,۹۹۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۹۴,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۵۱ امروز
۴,۰۱۴,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴,۰۱۴,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۴۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ده هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۰۵,۰۰۰ -۱۸,۰۰۰ -۰.۴۵ امروز
۴,۰۲۳,۰۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۴,۰۲۵,۰۰۰ -۶,۰۰۰ -۰.۱۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۲,۰۵۸,۰۰۰ (دو میلیون و پنجاه و هشت هزار) تومان به ۲,۰۶۰,۰۰۰ (دو میلیون و شصت هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۲۴۹,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۸۵۹,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه و نه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند