سیدعباس موسوی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت خارجه به عنوان متولی دیپلماسی برنامه و ابتکار عملی برای خروج از وضعیت کنونی دارد که ایران را به خواسته هایش برساند؟ گفت: ابتکار و راه حل همواره وجود دارد و دیپلماسی هیچ گاه تعطیل نخواهد شد. مستحضر هستید که کشورهای در حال جنگ و تخاصم نیز سعی دارند تا از پنجره دیپلماسی بهره ببرند. نکته مهم اجرای ابتکار عمل هاست که باید آن را با شرایط و مقتضیات خاص خود سنجید. ایران به دیپلماسی و گفت و گو اعتقاد دارد. تاریخ 7000 ساله نیز به خوبی نشان داده ایران همواره ملت صلح طلب بوده و از گفت و گو و تعامل دفاع می کند. این سوابق به ایران اجاره ابتکارات جدید را می دهد و پویایی دیپلماسی را نشان می دهد. در نتیجه باید گفت که ایران برای رهایی از بن بست ها همواره راه حل داشته است. اما برخی عقاید و سیاست ها خود بن بست است. کشوری از برجام خارج می شود و تقاضای مذاکره می کند و جالب تر اینکه شروطی را هم برای آن اعلام می کند که این تحمیل است و ایران برای این مراحل نیز راه حل دارد و صبر استراتژیک نیز در همین راستا بود. آمریکایی ها فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی را با دیپلماسی اشتباه گرفته اند.

آمریکایی ها همواره اعلام می کنند که می خواهند جلوی دسترسی ایران به سلاح هسته ای را بگیرند. ما نیز اعلام کردیم که طبق فتوای مقام معظم رهبری این کار حرام است و ایران حاضر است این موضوع را به عنوان یک توافق مکتوب در مکانیزم خاصی و یا در جمعی اعلام کند. در مورد پروتکل الحاقی هم می توان آن را به مجلس برد تا دائمی شود و به جای سال ۲۰۲۳ می تواند چند سال قبل تر اجرا شود و در نهایت تبدیل به قانون شود. اما آمریکایی ها نیز در آن سو می توانند برجام را به کنگره ببرند و اجرایش را دائمی کنند. با استناد به برجام و بندهای آن می توان راه حل هایی را پیدا کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند