اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز گزارشی در ارتباط با احیاء بیت المال از سوی قوه قضاییه را به بدین شرح قرائت کرد: بازگشت ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار ۶۵۱ ریال از محل فرار مالیاتی به خزانه دولت، ۱۷۸ هزار هکتار اراضی به بخش‌های مختلف سازمان متولی زمین و مسکن (۱۱ هزار میلیارد)، بازگشت هزار هکتار در استان تهران (بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال)، ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال بانک در پرونده امیر منصور آریا، ۱۸۰۰ میلیارد تومان در پرونده بابک زنجانی، در پرونده فرخزاد بازگشت ماشین سازی تبریزی به دولت مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان ارزش آن بوده، در پرونده بانک ایران زمین و سینا، ۶۰۰ میلیارد تومان به این دو بانک برگشته، بازگشت بدهی‌های بانکی (۳ هزار میلیار تومان)، در پرونده آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی بیش از ۵۰ پلاک آپارتمان به نام آستان با ارزشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بازگشت داده شد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند