حبیب رضایی و عادل فردوسی پور در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

محسن شاندیز، عکاس پیشکسوت در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

همسر و فرزندان مهدی شادمانی در مراسم تشییع

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

پدر مهدی شادمانی و رضا صالحی امیری، وزیر ورزش در مراسم تشییع

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

محمد باقر قالیباف در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

عادل فردوسی‌پور در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

همسر و خانواده مهدی شادمانی در مراسم تشییع

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

علی دایی در مراسم تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

تشییع پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند