واس گزارش داد، بر اساس احکام حکومتی عربستان "فهد بن محمد العیسی" به عنوان رئیس جدید دربار سلطنتی سعودی منصوب شد.

پادشاه سعودی همچنین "بندر بن ابراهیم الخریف" را به عنوان وزیر صنعت و ثروت های زیرزمینی، "عواد بن صالح العواد" به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر و "عقلاء بن علی العقلاء" نیز به سمت معاونت رئیس دربار سلطنتی منصوب شدند. وی همچنین "بندر العیبان" را به سمت مشاور دربار سلطنتی گمارد.

همچنین بر اساس فرمان پادشاه عربستان "خالد بن عبدالمحسن المحیسن" از سمت رئیس ستاد مبارزه با مفاسد عزلو "مازن بن ابراهیم الکهموس" جایگزین وی شد.

بر اساس این گزارش، به فرمان سلمان بن عبدالعزیز، "تماضر بنت یوسف الرماح" نیز از معاونت وزارت کار و توسعه اجتماعی و "خلیل بن مصلح الثقفی" از ریاست کل سازمان هواشناسی و محیط زیست سعودی برکنار شدند.

در این حکم همچنین "سازمان توسعه ریاض" به "سازمان پادشاهی ریاض" تغییر نام یافت و "دیوان نظارت" به "دیوان کل حسابرسی" تغییر نام یافت.

بر اساس فرمان سلمان بن عبدالعزیز "سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان" که به طور مستقیم زیر نظر رئیس هیأت وزیران قرار دارد، تأسیس شد.

بر اساس این حکم حکومتی، همچنین مرکزی به نام "مرکز ملی هوش مصنوعی" و "کتابخانه مدیریت داده ملی" که به لحاظ ساختاری با سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان مرتبط است، تأسیس شد.

مضافاً اینکه وزارت "انرژی، صنعت و منابع زیرزمینی" منحل و به جای آن دو وزارتخانه "انرژی" و "صنعت و منابع زیرزمینی" تأسیس شد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند