تولید سرانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵۸,۸ میلیون ریال به ازای هر نفر بود که با رشد ۱۳.۳ درصدی، به ۲۹۶.۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرد.

تولید سرانه (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از رشد ۱,۴ درصدی برخوردار بود. تولید سرانه (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۱.۱ میلیون ریال به ازای هر نفر بود که در سال ۱۳۹۷ به ۸۷.۱ میلیون ریال به ازای هر نفر افزایش یافت.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند