دوشغله بودن کارکنان و مدیران، یکی از مشکلات سازمانهای دولتی و عمومی است. مسئله ای که قانون آن را تخلف تشخیص داده و گرفتن حقوق و کسب درآمد از این طریق را جرم انگاری کرده است. هفته پیش، لیستی از دوشغله های شهرداری تهران منتشر شد که در آن، برخی از مدیران به داشتن دو شغل در داخل شهرداری و حتی در سازمانهای عمومی خارج از شهرداری به صورت همزمان متهم شده بودند.

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، در این باره با خبرگزاری خبرآنلاین به گفتگو نشست که در ادامه می خوانید:

چندی پیش تذکری درباره دوشغله های شهرداری دادید، مدتی قبل هم لیستی از دوشغله های شهرداری تهران منتشر شد. شما گفتید مهلتی می دهید تا دوشغله ها استعفا کنند. شهرداری چه جوابی به تذکر شما داد؟

پاسخی به صورت کتبی به این تذکر داده نشد، صرفا معاونت وقت توسعه انسانی مواردی را به صورت شفاهی مطرح کرد. از اساس موضوع را انکار کرد و وقتی چند مثال نقض مطرح شد گفت فلانی سرپرست است و خیلی زود این موارد اصلاح می شود. از حق هم نگذریم چند نفر از دوشغله ها که مدنظر ما بود و می شناختیمشان، در این مدت تعیین تکلیف شدند. مثلا مدیرعامل برج میلاد و مدیرکل انتصابات شهرداری، ظرف ده روز پس از تذکر، پست اداره کل انتصابات را تحویل داد. معاون فنی و عمرانی شهردار و توامان مدیرکل هم بود که پست دوم را تحویل داد. چند نفر دیگر بودند که یکی از دو پست شان را واگذار کردند. درباره چند عضو هیات مدیره شرکتهای شهرداری هم مواردی بود که قول دادند به سرعت اصلاح کنند.

چه تعداد از کارکنان شهرداری را به عنوان دوشغله احصا کرده بودید؟

عدد شاید زیاد نبود، حدود ۱۲ نفر بودند ولی از نظر ما یک نفر هم زیاد است. شاید دو سه نفردیگر مانده باشند که تعیین تکلیف نشدند. استمهال کردند تا بتوانند مسئله را مدیریت کنند.

لیست دوشغله هایی که هفته پیش در شبکه های اجتماعی منتشر را دیدید؟

لیست اخیر را متاسفانه ندیدم ولی اگر ببینم پیگیری می کنم.

برخی از این اشخاص می گویند به صورت قرارداد ساعتی استخدام شده اند. تعریف شغل یعنی هر چیزی که منجر به دریافت حقوق شود است، آیا این تعریف در شهرداری متفاوت است و قرارداد ساعتی را شغل نمی دانید؟ برخی می گویند ما قرارداد ساعتی کمی داریم و شغل محسوب نمی شود. چقدر این صحت دارد؟

نمی دانم کسی اگر در کنار شغل خودش، قرارداد ساعتی بسته است، دوشغله محسوب می شود یا خیر. قانون کار، شغل را مشخص کرده است ولی در شهرداری، بخشی از نیروها که مستخدم دولت تلقی می شوند و رسمی هستند از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می کنند، بخشی از نیروها با شرکتها قرارداد دارند و مشمول قانون کار هستند. به نظرم این که برای یک نفر از دو مرجع بیمه رد نشود، هم یکی از عوامل تشخیص این است که دوشغله هستند یا نه. اگر برای فرد از دو مرجع بیمه رد نشود و صرفا ساعت رد شود، شاید نشود آن را شغل دانست.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند