عملکرد اعتبارات هزینه‌ای به تفکیک امور رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت نشان می‌دهد که طی ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اعتبارات رفاه اجتماعی ۱۳۸ درصد، آموزش و پژوهش ۱۲۳ درصد، دفاعی و امنیتی ۱۷۹ درصد و بهداشت و سلامت ۹۸ درصد رشد کرده است.

اعتبارات هزینه‌ای (جاری) بودجه به طور عمده در چه اموری مصرف شده است؟ این سوالی است که پاسخ آن در ابتدا، «حقوق» خواهد بود.

مقایسه اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد که طی ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ میزان پرداختی به کارمندان دولت افزایش یافته است.

متوسط حقوق کارمندان دولت (کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی) در سال ۱۳۹۲ حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بوده که این میزان، به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این نشان از آن دارد که در طول ۸ سال گذشته ۲,۲ برابر حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند