زهره ترسایی در خبر آنلاین نوشت : این روزها درحالی شورای وحدت مدعی پرچمداری وحدت در بین اصولگرایان شده که شواهد حکایت از چند دستگی و تشتت در جریان اصولگرایی دارد، با این حال محمد ناظمی اردکانی از تلاش جریان اصولگرایی برای ایجاد وحدت حداکثری خبر می دهد و اینکه در این ماجرا قرار است جامعه روحانیت محوریت و رهبری سیاسی را عهده دار باشد.

او در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه شورای ائتلاف شامل همه گروه های اصولگرایی نیست درباره حضور نیافتن افرادی همچون لاریجانی در جلسات شورای وحدت، می گوید: در شورای وحدت برای شخصیت های حقیقی جایگاهی در نظر گرفته شده و این جایگاه حفظ خواهد شد.

متن کامل گفت و گوی خبرآنلاین با محمد ناظمی اردکانی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری را در ادامه می خوانید.

*******

آقای ناظمی! با اینکه اصولگرایان چند انتخابات اخیر را به خاطر چند دستگی و چند لیست و چند کاندیدا داشتن به رقیب واگذار کردند اما شواهد حاکی است که برای انتخابات اسفند ماه هم هنوز به سازوکار واحدی نرسیدند، شورای وحدت سازوکار خودش را دارد، جامعه روحانیت در کنار جبهه پیروان و جبهه پیشرفت و عدالت ائتلاف نیروهای ارزشی را دنبال می کند، پایداری ها و قالیباف هم که تحرکات خاص خود را دارند؟ این شرایط چقدر رسیدن به یک لیست را در جریان اصولگرا دشوار می کند؟

واقعیت امر آن است که راهبرد جریان نیروهای ارزشی، اصولگرا و انقلابی وحدت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش روی اسفندماه است، تا آنجا که اطلاع دارم خوشبختانه برای ائتلاف احزاب و تشکل‌های سیاسی اصولگرا و ارزشی گام های موثری برداشته شده به طوریکه برای پیوستن به ائتلاف با آنها مذاکره شده و با جامعه روحانیت مبارز نیز مذاکرات لازم انجام شده و البته این مذاکرات ادامه دارد تا وحدت حداکثری با هدایت و رهبری سیاسی جامعه رو حانیت و محوریت ائتلاف نیروهای ارزشی و انقلابی میسر شود.

بعد از اینکه شورای راهبردی وحدت اصولگرایان شکل گرفت تصمیم بر این شد که جمنا با این مجموعه همکاری داشته و تکمیل کننده سیاست های شورای وحدت باشد. به عبارتی تصمیم بر این شد که شورای وحدت و جمنا مکمل یکدیگر باشند و ساختار جمنا برای اجرای تصمیات و سیاست های اتخاذ شده در اختیار شورای ائتلاف قرار گیرد.

هرچند مسیر کمی به ظاهر ناهموار به نظر می رسد، لیکن با توجه به تجربه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، همگرایی و وحدت حداکثری امکان‌پذیر خواهد شد زیرا پیروزی و موفقیت اصولگرایان و نیروهای ارزشی و انقلابی در سایه همگرایی و انسجام درونی حاصل می‌شود.

۱۶ میلیون رأی اصولگرایان در انتخابات ۹۶، قابلیت حفظ شدن را دارد

به نظرتان ۱۶ میلیون رایی که انتخابات ۹۶ به دست آوردید در سایه کدام سازوکار قابلیت حفظ شدن دارد؟

در انتخابات ۹۶ رسیدن به نامزد واحد هدف بود که به حول و قوه الهی محقق شد، این فرآیند و رفتار انتخاباتی بسیار موفقیت آمیز بود و آرای اصولگرایان تجمیع و در نهایت در یک سبد رای قرار گرفت به عبارتی ائتلاف حداکثری جریان‌های ارزشی و انقلابی در چارچوب طراحی شده توسط جبهه مردمی (جمنا) و هدایت و رهبری سیاسی توسط هیات امنای این جبهه با حضور حضرات آیات یزدی و موحدی کرمانی دبیران کل جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز انجام شد که ۱۶ میلیون رای حاصل شده با تداوم همین سازو کار قابلیت حفظ شدن دارد.

آقای چمران معتقدند عده ای درتلاشند تا جمنا را ائتلافی پایان یافته نشان دهند این در حالی است که به اعتقاد ایشان کار جمنا تازه آغاز شده و شورای وحدت یک سازوکار انتخاباتی است که ماندگار نیست. شما قائل به حیات جمنا هستید؟ این اختلاف بین جمنا و شاجا چرا یکباره مطرح شد؟ 

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا در اوان انتخابات ۹۶ با هدف کاستن از تکثر نامزدهای ریاست جمهوری و رسیدن به کاندیدای واحد ایجاد شد که این هدف را به خوبی دنبال کرد و موفق شد سبد رای واحدی را به وجود آورد.

قرار بود جمنا و شورای وحدت مکمل یکدیگر باشند

بعد از انتخابات نه تنها در شورای مرکزی جمنا و هیات رئیسه بحثی یا تصمیمی مبنی بر تعطیلی جبهه مردمی اتخاذ نشد بلکه مقرر شد جمنا خود را بازسازی کرده تا بتواند در مسیر ایجاد وحدت حداکثری حرکت کند. بعد از اینکه شورای راهبردی وحدت اصولگرایان شکل گرفت تصمیم بر این شد که جمنا با این مجموعه همکاری داشته و تکمیل کننده سیاست های شورای وحدت باشد. به عبارتی تصمیم بر این شد که شورای وحدت و جمنا مکمل یکدیگر باشند و ساختار جمنا برای اجرای تصمیات و سیاست های اتخاذ شده در اختیار شورای ائتلاف قرار گیرد.

بنابراین تا به امروز بحثی مبنی بر این نبوده که جمنا تعطیل شده یا اینکه دیگر فعالیتی نخواهد داشت، هم اکنون جبهه مردمی در تهران و سایر استان ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پیگیری گفتمان وحدت برای انتخابات ۹۸ از جمله ماموریت هایی است که جمنا دنبال خواهد کرد.

جمنا به عنوان زیرمجموعه شورای وحدت در انتخابات ۹۸ فعالیت خواهد کرد

پس با این تفاسیر جمنا در زیر مجموعه شورای وحدت اصولگرایان برای انتخابات ۹۸ به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟

بله، جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) و شورای عالی ائتلاف همدیگر را تکمیل خواهند کرد، ساختار جبهه مردمی که پس از انتخابات ۹۶ بازسازی شد در انتخابات اسفند ۹۸ با ساز وکار های پیش بینی شده با شورای ائتلاف در اجرای راهبرد و سیاست های تعیین شده همکاری خواهد کرد.

از ابتدای پیروزی انقلاب هیچ جریان سومی که خود را نه اصولگرا و نه اصلاح طلب بداند نتوانسته پا بگیرد البته شخصیت هایی بودند که خواستند جریان سوم را راه بیندازند ولیکن در عمل توفیق چندانی نداشتند.

آقای ناظمی! در مورد شورای ائتلاف انتقاداتی مطرح است از این منظر که مجموعه ای شامل همه گروه‌های اصولگرایی نیست یا اینکه گفته می‌شود شورای وحدت گزینشی اقدام به دعوت از چهره های اصولگرا می کند مثلا این سوال مطرح است که چرا لاریجانی یا طیف نزدیک به او در این شورا حضور ندارند؟ به نظر می رسد انسجامی که مدنظر است با شورای ائتلاف اتفاق نیفتاده، شما این نقد را می پذیرید؟

ببینید ائتلافی که در حال انجام است ائتلاف حداکثری است که ممکن است برخی از شخصیت‌های سیاسی حقیقی به آن اقبالی نشان نداده یا در آن حضور مستقیم نداشته باشند؛ اما به هر جهت این ائتلاف از نوع حداکثری بین همه احزاب و تشکل های سیاسی اصولگرا، ارزشی و انقلابی است و به طور قطع برای شخصیت های حقیقی هم جایگاهی در نظر گرفته شده و این جایگاه حفظ خواهد شد. اما به طور کلی اینکه افراد حقیقی در نشست ها حضور داشته باشند بحث جداگانه ای است و بنده اطلاع ندارم که آیا دعوت شدند و حضور پیدا نمی‌کنند یا دعوت نشدند.

پایداری ها از مستقل عمل کردن پرهیز خواهند کرد

در مورد جبهه پایداری چطور؟ به نظر می‌رسد پایداری ها هم مسیر لیست مستقل را می‌روند، حتی اخیرا آقای محصولی انتقادات تندی را خطاب به اصولگرایان مطرح کرده بود که وقتی مستقل وارد انتخابات شدیم موفق تر بودیم تا انتخابات مجلس دهم که باختیم، این رویه پایداری‌ها آیا در انتخابات آینده برای اصولگرایان دردسرساز نخواهد شد؟ 

بنده از روند آنچه تاکنون اتفاق افتاده و اینکه در دعوت های اولیه شورای وحدت اصولگرایان، جبهه پایداری اقبالی به حضور در نشست ها نشان داده یا خیر خیلی اطلاع ندارم اما بر این باورم که جبهه پایداری پایبند به وحدت و همگرایی است، به طور قطع اینکه پایداری‌ها از اینکه بخواهند مستقل عمل کنند و مستقل عمل کردن‌شان باعث عدم یکپارچکی و انسجام شود پرهیز خواهند کرد.

پایداری ها در انتخابات ۹۶ پایبند به وحدت اصولگرایان بودند

مصداقی برای این موضوعی که می فرمایید در ذهن دارید، چون تصویر بیرونی از پایداری این است که همواره بر هم زننده اتحاد اصولگرایان بوده است.

خیر این طور نیست، من تجربه انتخابات ۹۶ را یادآوری می‌کنم، به ظاهر اینگونه بود که جبهه پایداری با جبهه مردمی نیروهای انقلاب همراه نیست و ائتلاف ندارد و راه جدا گانه ای در پیش گرفته که در افواه هم این موضوع مطرح می شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که نیروهای جبهه پایداری در ستادهای انتخاباتی برای نامزد نهایی جمنا نقش بسیار فعالی داشتند و نشان دادند بین نیروهای ارزشی و انقلابی پایبند به وحدت و همگرایی هستند.

جامعه روحانیت قطعا می تواند نقش رهبری سیاسی را به خوبی در انتخابات مختلف که مهم و تعیین کننده است ایفا کند، در زمانی هم که آیت الله مهدوی کنی اقدام می کردند به پشتوانه همین جامعه روحانیت بود که در سراسر کشور و به ویژه در تهران حوزه نفوذ بالایی داشتند ، امروز هم آیت الله موحدی کرمانی به پشتوانه جامعه روحانیت نقش لیدری دارند

اصولگرایان یکپارچگی و انسجام خود را مدیون جامعتین هستند

آقای ناظمی شکل گیری ائتلاف‌های متعدد در جریان اصولگرایی در انتخابات مختلف این ذهنیت را به وجود آورده که امروز جریان اصولگرایی بیش از هر زمان دیگری از بحران نبود لیدر رنج می برد، زمانی روحانیت و شیخوخیت اصولگرا محور تحرکات اصولگرایان بود ولی امروز آن عمود خیمه و محوریت در اصولگرایی وجود ندارد و گفته می شود یکی از دلایلی که اصولگرایی دچار تشتت آرا شده همین موضوع است. شما این گزاره را قبول دارید؟ فکر نمی کنید اگر شورای رهبری در جریان اصولگرایی تشکیل شود کار به شکل بهتری قابل مدیریت باشد؟

نقش روحانیت و مساجد در ارتقاء آگاهی جامعه و پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بر کسی پوشیده نیست. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین همواره محور وحدت در جامعه بوده اند و رهبری سیاسی احزاب و تشکل های ارزشی و انقلابی را عهده دار بوده اند، بدیهی است که اصولگرایان و جریان انقلابی همچنان یکپارچکی و انسجام درونی خود را مدیون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین هستند در غیر این صورت دچار گسست و عدم انسجام خواهند شد.

جامعه روحانیت در سال های اخیر یک بازنگری ساختاری داشته که این اقدام منجر به اصلاح اساسنامه جامعه روحانیت شده به طوریکه از این به بعد به صورت سراسری عمل خواهد کرد، در گذشته حوزه نفوذ جامعه روحانیت، تهران بود که تجدید ساختار حوزه عملکرد آن را سراسری خواهد کرد، شورای روحانیت در استان ها به صورت انتخابی شکل می گیرد و شورای مرکزی جامعه روحانیت نیز با حضور نمایندگان استان ها شکل خواهد گرفت.

جامعه روحانیت قطعا می تواند نقش رهبری سیاسی در بین اصولگرایان را ایفا کند

بنابراین جامعه روحانیت قطعا می تواند نقش رهبری سیاسی را به خوبی در انتخابات مختلف که مهم و تعیین کننده است ایفا کند، در زمانی هم که آیت الله مهدوی کنی اقدام می کردند به پشتوانه همین جامعه روحانیت بود که در سراسر کشور و به ویژه در تهران حوزه نفوذ بالایی داشتند ، امروز هم آیت الله موحدی کرمانی به پشتوانه جامعه روحانیت نقش لیدری دارند و در انتخابات ۹۶ هم ایشان و آیت الله یزدی به عنوان هیات امنای جبهه مردمی نیروهای انقلاب عمل کردند.

جامعه روحانیت نقش محوری در ائتلاف های حداکثری اصولگرایان دارد

برخی احزاب اصولگرا تنها جایگاه مشورتی برای جامعه روحانیت قائلند و درحال کنار زدن این تشکل از تحرکات انتخاباتی هستند، به نظر می رسد امروز مانند گذشته جامعه روحانیت محل رجوع نیست، مصداق هم اظهارات اخیر آقای مصباحی مقدم است که گفته بودند جامعه روحانیت از آقای حداد خواسته که شورای وحدت را با سازوکار جامعه روحانیت همراه کند یعنی مانند گذشته جامعه روحانیت محور باشد بدون سهم خواهی یا ارائه لیست و فقط در نقش یک داور، ولی گویا همچنان شورای وحدت روی خوشی نشان نداده است.

جامعه روحانیت و جامعه مدرسین همواره مرجعیت سیاسی خود را حفظ کردند و در جایگاه رهبری سیاسی احزاب و تشکل های سیاسی اصولگرا، نیروهای ارزشی و انقلابی عمل کرده و خواهند کرد، جامعه روحانیت در دوره های مختلف انتخابات در ایجاد ائتلاف های حداکثری محوریت داشته و تعیین کننده مصادیق بودند، البته در تعیین مصادیق به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی مانند تهران نظر مشورتی جامعه روحانیت گرفته می شده واین طور نبوده که جامعه روحانیت در تعیین مصادیق ورود داشته باشد اما رهبری و هدایت سیاسی را برای ایجاد وحدت حداکثری عهده دار بوده است.

 شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا» بیشتر از سوی مخالفان حرکت انقلاب مطرح می شود به طوریکه در تلاشند تا  بخشی از نارضایتی های موجود در جامعه را به مسئولانی که در جریان های غالب کشور حضور دارند ارتباط بدهند اما واقع امر این است که اصولگرایان و اصلاح طلبان دو جریان سیاسی قوی در کشور هستند که می‌توانند در عرصه انتخابات رقابت جدی با هم داشته باشنددر حال حاضر هم جامعه روحانیت به دنبال آن است که عهده دار همین نقش باشد، در مذاکرات فی مابین شورای وحدت و جامعه روحانیت هم که انجام شده و ادامه دارد بر این موضوع تاکید شده زیرا پیروزی اصولگرایان و نیروهای ارزشی و انقلابی در گرو وحدت حداکثری است.

یعنی شورای ائتلاف و جامعه روحانیت در حال همکاری هستند تا در انتخابات آینده جامعه روحانیت نقش محوری داشته باشد؟

بله نقش هدایت و رهبری سیاسی تشکل های اصولگرا، ارزش و انقلابی را داشته باشد.

شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا» از سوی مخالفان انقلاب مطرح می شود

آقای ناظمی چقدر احتمال می دهید شعار "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا" در انتخابات اسفند نمود عینی پیدا کرده و یک جریان سوم روی کار بیاید؟

این شعار بیشتر از سوی مخالفان حرکت انقلاب مطرح می شود به طوریکه در تلاشند تا  بخشی از نارضایتی های موجود در جامعه را به مسئولانی که در جریان های غالب کشور حضور دارند ارتباط بدهند اما واقع امر این است که اصولگرایان و اصلاح طلبان دو جریان سیاسی قوی در کشور هستند که می‌توانند در عرصه انتخابات رقابت جدی با هم داشته باشند، حال اینکه جریان دیگری بتواند با این دو جریان اصلی رقابت کند حداقل تاکنون ظهور و بروزی نداشته که بتواند رقیب این دو جریان سیاسی غالب باشد بنابراین این شعار را از سمت مخالفان انقلاب و مخالفان جریان های سیاسی غالب در کشور می دانم که در تلاشند به آن دامن بزنند.

پس شما اعتقاد دارید یا اصولگرایان یا اصلاح طلبان پیروز میدان خواهند بود؟

بله این دو جریان هستند که رقابت سیاسی خواهند داشت.

جریان سوم هیچگاه نتوانسته پا بگیرد

برخی معتقدند ممکن است جریان سومی از جنس احمدی نژاد بتواند فضای انتخابات را تغییر دهد؟

ببینید در این مسیری که اشاره می کنید هیچ حزب یا تشکلی شکل نگرفته که بتواند در یک چارچوب منسجم عمل کند، افراد و شخصیت های مختلف سیاسی هستند که ممکن است در مقاطعی حرکت های جریان سازی هم داشته باشند ولیکن درقالب تحزب به وجود نیامده و رسمیت پیدا نکردند که بخواهند رفتار سیاسی موثر داشته باشند.

از ابتدای پیروزی انقلاب هیچ جریان سومی که خود را نه اصولگرا و نه اصلاح طلب بداند نتوانسته پا بگیرد البته شخصیت هایی بودند که خواستند جریان سوم را راه بیندازند ولیکن در عمل توفیق چندانی نداشتند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند