انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در کابل

عکس‌ها: bbc ، cnn ، daily-chronicle ، nytimes ، cbsnews ، reuters

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند